Khám Sức Khỏe Doanh Nghiệp

Việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động không đơn giản chỉ là sự thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn là việc làm có ý nghĩa thiết thực để chăm lo cho giá trị con người, phần tài sản quý báu nhất mà mọi tổ chức đều cần có để duy trì và thúc đẩy năng suất lao động, tăng sức sáng tạo và tính chiến đấu của đội ngũ.


Hiện tại, DHA Medic là phòng khám được sở y tế cấp phép khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định Thông tư 14/2013/TT-BHYT ban hành 6/5/2013. Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu chăm lo sức khỏe cho CBNV-NLĐ, DHA Medic đã triển khai nhiều gói khám sức khỏe linh động đảm bảo tính khoa học, chính xác nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người lao động bao gồm:

  • Khám sức khỏe định kỳ cho doanh nghiệp (6 tháng/lần hoặc12 tháng/lần)
  • Khám sức khỏe định kỳ theo tính chất công việc của người lao động.

Hiển thị tất cả kết quả cho ""
ĐẶT LỊCH KHÁM